Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do Decyzji nr 25/2017 Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie  z dnia 08.02.2017 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariat ogólny i sekretariaty komórek organizacyjnych i jednostek Policji, prowadzą następujące ewidencje i rejestry:

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- książki doręczeń,

- rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym,

- rejestry poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek - zgodnie z wymogami przepisów o pracy poczty specjalnej,

- skorowidz imienny lub rzeczowy do dziennika korespondencyjnego,

- dziennik telegramów, faksów,

- dziennik ewidencji przepisów,

- dziennik ewidencji nośników informacji,

- inne rejestry właściwe dla poszczególnych pionów służbowych.

Metryczka

Data publikacji 24.05.2013
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Gruca KPP Łańcut
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Gruca
do góry