Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

Zgodnie z Decyzją Nr 65/2012  Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie  z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zasad postępowania ze zbiorem resortowych i pozaresortowych przepisów prawnych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie wydaje następujące akty prawne: 
        
1)  decyzje,
2)  regulaminy,
3)  rozkazy
oraz zawiera porozumienia.
 

Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

Metryczka

Data publikacji 24.05.2013
Data modyfikacji 22.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Gruca KPP Łańcut
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Gruca
do góry