Struktura organizacyjna

W skład Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie wchodzą:

1)  kierownictwo:

a)  Komendant Powiatowy Policji,

b)  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

2)  komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

       Wydział Kryminalny;

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

  1. Wydział Prewencji,
  2. Wydział Ruchu Drogowego,
  3. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych;
  4. Rewir Dzielnicowych
  5. Jednoosobowe Stanowisko do Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Informacji

4)  komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie

     organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

  1. Zespół Kadr i Szkolenia,
  2. Wydział Wspomagający,
  3. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Metryczka

Data publikacji 19.06.2009
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Gruca KPP Łańcut
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Gruca
do góry