Wolne stanowiska w SC

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2008 Nr 227 poz. 1505)  w  służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej, cieszy się nieposzlakowaną opinią. Przepisy ustawy dają możliwość zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Osoby te nie będą jednak mogły zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.

 
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej upowszechniane są przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu prowadzącego nabór.

 

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie uzyskacie Państwo także w Sekcji Doboru:

 

Sekcja Doboru

Wydziału Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

z/s w Oddziale Prewencji Policji w Zaczerniu k. Rzeszowa

Metryczka

Data publikacji 13.11.2009
Data modyfikacji 22.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Gruca KPP Łańcut
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Gruca
do góry